Müsabiqəyə buraxılanlar

BMA 09.04.2019 Böyük zal

FORTEPİANO

Saat 10:00
1. Adıgözəlov Əli Vasif – Musiqi Kolleci, 16/10/2000, 18 yaş, fortepiano

İ.S.Bax – Prelüdiya və fuqa Gis dur II c.

F.Şopen - Skertso №1 C.Zülfüqarov –“Ağ alma”fantaziyası

2. Babazadə Əli Güloğlan – Xoreoqrafiya Akad.,15/09/1999, 19 yaş, fortepiano İ.S.Bax - Prelüdiya və fuqa F.Şopen - Polonez №1 A.Babirov – Prelüd skertso

3. Aşumov Oruc – Bülbül ad.OİMM, 16 yaş, violin İ.S.Bax – Prelüd E-durr Q.Venyavski – Skertso-tarantella A.Məlikov - Adajio “Fərhad və Şirin”

4. Həsənli İnci İlyas - 1№ UİM, 29/06/2009, 9 yaş, fortepiano İ.S.Bax – İkisəsli İnvensiya J-dur Klau – Sonatina J-dur F.Əmirov - Pyes №2 5. Vəliyev Əli Emin – Bülbül ad OİMM, 12/03/2008, 11 yaş, fortepiano İ.S.Bax –Prelüdiya və Fuqa D-moll Ic. P.Çaykovski - Fevral V.Mustafazadə - Mart Saat 11:00 6. Abuheydərova Mərziyyə Elşən – 4 №ÜMM, 27.02.2007, 12 yaş, fortepiano İ.S.Bax- Prelüdiya və fuqa №2 C-moll II c. U.Qillak – Vals G-durr Q.Qarayev – Eskiz

7. Günəşova Nərmin Yaqub – Bülbül ad.OİMM, 28.08.2005, 13 yaş, fortepiano İ.S.Bax – Prelüd və fuqa D-dur F.Şopen – Grand Vals Es-dur Q.Qarayev – Don Kixot “Səyahət” №5 8. Quliyeva Jalə Çingiz – Q.Qarayev ad.MİM, 18.08.2003, 15 yaş, fortepiano İ.S.Bax - Prelüdiya və fuqa f-moll II c. F.Şopen – Polonez c-moll №2 F.Sücəddinov – “Vətən balladası” 1. Məmmədzadə Səid Rüstəm - 26№ 11 illik MM, 03.10.2010, 8 yaş, violin A.Vivaldi – Konsert G-durr I h. V.Ober - Tamburin Q.Qarayev –“Şən əhvalat”

2. Mustafazadə Ülviyyə Elşaq – Q.Qarayev 11illik MİM, 09/12/2005, 13 yaş,violonçel İ.Ekkla - Sonata D.Qoens -Skertso T.Quliyev - Prelüdiya Saat 12:00 3. Tapdıqova Fəridə Kamal - 21№ 11illik MM, 07.05.2009, 9yaş, violonçel İ.İordan –“Variasiyalar” M.Bukinik – “Yumoreska” Q.Qarayev –“Fikirli”

4. Seyid Nuray Ziya – Q.Qarayev ad. 11 illik MİM, 25/04/2007, 11 yaş, violino Kamvyak V.Motsart - Konsert Ih, Gis moll Q.Qarayev – “7 gözəl” baletindən Aişənin rəqsi

5. Əhmədova Səidə Muradovna – Bülbül ad.OİMM, 15/10/2007, 11yaş, Viola Bartok – Macar xalq rəqsləri E.Lalo – İspan simfoniyası I h. Q.Qarayev - Stranstviye

6. Hacıəhmədova Aydan Araz – Bülbül ad.OİMM, 09.01.2006, 13 yaş, violino İ.S.Bax – Lur və Qavot A.Vivaldi – Konsert “Yay” g-moll II, III h. Q.Qarayev - Aldonso

15. Abduraşitov Ülfət Fuad – Bülbül ad. OİMM, 20.06.2005, 13 yaş, klarnet Jlekler “Jiqa” H.Babaud – “Solo du concours” Q.Qarayev – “İldırımlı yollarla” baletindən qitaralı qızların rəqsi

Saat 15:00

16.Ahmed Ali Mohamed Ali Ebada (Misir), 01/09/2001, 17 yaş, fortepiano İ.S.Bax –Fuqa J.Bize – Karmen Q.Qarayev – Vals 17. Yara Mohаммад Moustafa İbrahim Hassan (Misir), 13.03.2001, 18 yaş, fortepiano İ.S.Bax – Prelüdiya və fuqa №17 L.Bethoven - Sonata F.Şopen - Polonez Azerbaijani Composer work

18.Mahmoud El Moussaoui (Mərakeş), 03/07/1999, 19 yaş, fortepiano K.Debüssi – Noktyurn D F.Mendelson – Rondo Kapriççio E-dur Q.Qarayev - Eskiz

19.Ubaydullayeva Dilrabo Seydullayevna (Tacikistan), 19/12/2000, 18 yaş, fortepiano İ.S.Bax – Prelüdiya və fuqa f-moll IIc. E.Qriq – Sonata e-moll Ih. T.Quliyev - Qaytağı

20. Məhşidfər Sədra Ramin (İran), 30.10.2001, 17 yaş, fortepiano İ.S.Bax – Prelüdiya və fuqa A-durr V.Motsart- Sonata j-moll A.Babirov – Prelüdiya və skertso

21.Djapparov Rasulcan Şavdunjanoviç (Qazaxıstan), 05.11.1999, 19 yaş, nəfəs E.Botsa – İtalyan fantaziyası İ.S.Bax – Sonata g-moll I h. F.Əmirov-Ballada

22.Kudaybergenova Moldir Baxıtjanqızı (Qazaxıstan) 03.05.2002, 16 yaş, nəfəs İ.S.Bax – Sonata g-moll I h. K.Reyneke – Konsert D dur I h. F.Əmirov – Noktürn

23.Xamdamova Şirin Kamoliddinovna (Tacikistan) 07.06.2001, 17 yaş, violino İ.S.Bax – Partita d-moll E.Lalo – İspan Simfoniyası T.Hacıyev – Azərbaycan təranələri

MÜSABİQƏYƏ BURAXILANLAR

10.04.2019 Kirxa Saat 10:00 1. Asker Arda (Türkiyə), 19.08.2008, 10 yaş, fortepiano Q.Qarayev –“Neftçinin marşı” Rato- Minuet Ü.Hacıbəyli – Axşam oldu 2. Bilgetecan Hüma Betül (Türkiyə) – 13.04.2006, 12 yaş, violino Fiocco - Alleqro Şubert –Serenada Q.Qarayev - Sonatina

3. Eryılmaz Eylül (Türkiyə), 24.09.2004, 14 yaş, violino Kabalevski- konsert Massne - Meditasiya Q.Qarayev - Sonata

4. Çankal Efe (Türkiye), 16.07.2004, 14 yaş, violino Mendelson – Konsert d-minor Sarasate - Aldonso Romans Q.Qarayev – “7 gözel” baletindən “Aişənin rəqsi”

5. Güzel Duru (Türkiyə), 23.12.2004, 14 йаш, виолино P.Rode – Konsert A-moll F.Ries - Respektum Q.Qarayev – “7 gözəl” baletindən “Aişənin rəqsi”

Saat 11:00

6. Bayrak Berkin (Türkiyə) - 12.07.2003, 15 yaş, violino İ.S.Bax -Sonata Şopen – Konsert 1 h. Allegro Q.Qarayev – “7 gözəl” baletindən “Aişənin rəqsi”

7. Pehlivan Sefa (Türkiyə) 18.02.2003, 16 yaş, fortepiano F.Şopen - Etüd Raxmaninov - Prelüd T.Quliyev - Qaytağı

8. Belov Aleksandr Dmitrieviç (Başqırdıstan) 25.11.2004, 14 yaş, nəfəs B. Couroyer «Historiette» В.Керма –Руддиnin barmaqları F.Əmirov - Noktürn

9. Alikulov Ramazon (Özbəkistan) 10/22/2006, 12 yaş, truba 1.) D.Sayidaminova "Üç pyes". 2.) B. Asafiev "Scherzo" 3.) S. Rustamov "Əskərani"

10. Rivozhov Shakhriyor (Özbəkistan) 9 iyul 2007, 11 yaş, bariton 1. “Bahor” T. Sodikov, 2. "Pesnya Poputçika" M.Qlinka, 3. "Gülçohrənin naləsi" U.Hacibəyov

12.00

11. Kudratov Hoziakbar (Özbəkistan), 21.12.2007, 11yaş, fleyta 1) M.Liviev - Oxangaron 2) F.Amirov – Aslanın mahnısı 3) K.Gluk - Dance

12. Abdukahhorov Abdulaziz (Özbəkistan), 09/08/2006, 12 yaş, qoboy 1) M.Leviev - Oҳangaron 2) Haydn - Concerto for Oboe and Orchestra Part III 3) U.Hacibəyov – “Arşın malalan” operasından fraqment

12. Shermatov Zikrillo (Özbəkistan), 05.07.2004, 14 yaş, violin 1) BAX. "CONCERT" a-moll. 2) A. Holmukhamedov "Raks" d-moll. 3). N.Rimsky-Korsakov "Flight of the Bumblebee" a-moll. our. M. Mirzoyev "Lyrical Waltz".

13. Gaybullaev Anurbek (Özbəkistan) 09/08/2007, 11 years old, violin 1.) Rolov Lovland - Adagio 2.) Nat Rubinştein - Spinning Wheel 3.) Tofik Bakikhanov – Elegy

14. Mamurjonov Shukurillo (Özbəkistan), April 2, 2009, 10 yaş, violin 1) Mozart - Rondo 2) Bach - Concert I part E-dur 3) A.Geray – Baxça-kürd

15:00

15. Suvonova Madinabona (Özbəkistan) 05/29/2009, 8 yaş, violin 1) O. Lisokovski-variations 2) E.Nazirova - a small prelude 3) R.Shuman - a brave rider

16. Shavқiddinova Parizod (Uzbekistan), 09/05/2009, 9 years old, violin 1) O. Lysokovsky variations 2) M.Magamaev - sad song 3) N. Baklanova - Round dance

17. Sarvarov Sabrina (Uzbekistan), 10/01/2006, 12 years old, piano 1. Invention a moll. I. Bach. 2. Sonata D dur. H. Haydn 3. Prelude cis moll. F.Amirov

18. Dalieva Shakhrizoda (Uzbekistan), 06.27.2005, 13 years old, piano 1. Bach Invention No. 10 G-dur 2. F. Schubert “Impromptu” es-dur 3. Aziz Mustafa Zadeh “Tales of Scheherazade” fiss-moll

19. Bakhtiyorova Gulshirin (Uzbekistan), 10.31.2004, 14 years old, piano 1) Bach Invention. 2) K.Sen-Saens- Swan. 3) F. Amirov-Waltz.

16.00

20. Sultonova Mashhura (Uzbekistan), January 22, 2005, 14 years old, piano 1) Bach Invention. 2) Mozart-Fantasy d-moll 3) Fikret Amirov- Lullaby.

21. Isroilova Sarvinoz (Uzbekistan), 05/26/2009, 9 years old, piano 1) JS Bach “Investments” B-dur No. 14 (two-part) 2) Haydn “Sonata-Partita” C-dur 3) E.Nazirova “Prelude” № 3 h-moll

22. Tarikhova Gulaim (Uzbekistan) 23.05.2005, 13 years old, piano 1) I.S. Bach. Two Part Invention - (F -fur); 2) V. Kalinnikov. “Elegy” - (b- moll); 3) K.Karaev “Prelude” - (A-dur).

23. Yoriev Asilbek (Uzbekistan), 11.08.2003, 15 years old, piano 1) Prelude and Fugue - Bach 2) Rondo - capriccioso - op 14 E-dur - F.Mendelson 3) Prelude - cis-moll - F. Amirov

24. Khafizkhonova Nazokat (Uzbekistan) 05.06.2001, 17 years old, piano

25. Khusenova Azizabonu (Uzbekistan), 08.17.2002, 16 years old, piano 1) Bach - Prelude and Fugue - well-tempered clavier, volume 1 g-moll - duration: 2) Chopin - “Ballad” №1 g-moll 3) Karaev - Tsarskoye Selo statue

26. Jahanov Umarjon (Uzbekistan) piano 1) JS Bach - 2 voice instrument with moll 2) V.A.Mozart - Sonata G dur I part 3) E.Nazirov - Play (processing of Azerbaijani folk melody)

27. Mamatkobilov Zhavokhir (Uzbekistan)
Back to Top